Bahasa Arab & Studi Islam

Belajar Maharat Arabiyah (Qiroah, Muhadatsah, Kitabah, dan Istima’) bersama para pengajar Aumni Perguruan Tinggi Timur Tengah dan Negara Arab dengan metode yang mudah dan menyenangkan.

Program 2 Tahun

Setelah menyelesaikan program persiapan Bahasa Arab, Anda akan mulai menempuh pendidikan 2 Tahun / 4 Semester untuk Program B.Arab & Studi Islam

Kelas Persiapan B.Arab

Anda tidak punya dasar Bahasa Arab? Jangan khawatir, kami menyiapkan kelas Tamhidi / Kleas Persiapan Bahasa Arab 6 Bulan untuk Mahasiswa baru.

Tujuan Program

“Membekali kemampuan bahasa Arab dan wawasan keislaman bagi para generasi muda Islam Indonesia. Mengajarkan Qur’an dan As Sunnah serta aqidah yang shahih.”

Staff Pengajar

Belajar langsung bersama para pengajar Aumni Perguruan Tinggi Timur Tengah dan Negara Arab dengan metode yang mudah dan menyenagkan di Lingkungan Ma’had.

Jadwal Belajar

Senin - Jum'at

NB: Program ini Dipisahkan Antara Ikhwan dan Akhwat​.

Infaq Pendidikan

Rp.1.000.000,- / Semester

NB: (*) Dibayar hanya sekali saat mendaftar ulang mahasiswa baru

Kurikulum

Kurikulum yang dipergunakan di Ma’had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Medan, mengacu pada kurikulum yang diterapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta pada jurusan Al I’dad Lughowi. menggunakan kitab “Silsilatu Ta’lîmi al-Lughat al-‘Arabiyyah” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Su’ud Kerajaan Arab Saudi sebagai buku ajar/ paket.

Berikut ini adalah rincian kurikulum dan Buku Wajib terbaru di Ma’had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah

No.

Mata Kuliah

SKS

Buku Wajib

1

Tilawah, Tahsin, Al Qur’an

5

Al –  Qur’an

2

Al – Lughoh Al Arabiyah

16

Al-Arabiyah Baina Yadaik

3

Atsaqofah Islamiyah

3

Muzakarotul Hadist

4

Kemuhammadiyahan

1

Kemuhammadiyahan

 

Jumlah SKS

25

 

 

Jumlah Mata Kuliah

4

 

No.

Mata Kuliah

SKS

Buku Wajib

1

Al Qur’an (Tafsir & Tilawah)

3

Duruus Minal Qur’an (kitab silsilah level 1) 2 jam tafsir 1 jam hafalan (Hafalan surat Al-Jin s/d surat Al Mursalat)

2

Fahmul Maqru’

8

At-Ta’bir (kitab Silsilah)

3

Tadribat Lughawiyah

4

At-Tadribat ‘alal Anmath

4

Ta’bir Tahriry

2

At-Ta’bir Al Muwajjah Lilmubtadi’iin

5

Ta’bir Syafahiy

4

At-Ta’bir Al Muwajjah Lilmubtadi’iin

6

Al Ashwat

3

Al Ashwat wa Fahmul Masmu’

7

Al Imla wal Khat

1

Kurasatu Tadribat Al Khat (Kitab silsilah)

 

Jumlah SKS

25

 

 

Jmlh Mata Kuliah

7

 

No.

Mata Kuliah

SKS

Buku Wajib

1

Al Qur’an (Tafsir & Tilawah)

3

Duruus Minal Qura’an (kitab silsilah level 2) 2 jam tafsir dan 1 jam hafalan

(Hafalan Surat Al Mulk s/d Surat Nuh)

2

Al Hadits

2

Al Hadits (Kitab Silsilah Level 2)

3

Fahmul Maqru’

6

Al Qira’ah (Kitab Silsilah Level 2)

4

Tadribat

6

1. Kitab Nahwu Lilmustawa Tsani

( Kitab Silsilah )

2. As-Shorf Lil Mustawa Tsani

( kitab silsilah )

5

Al Imla wal Khat

2

Al-Kitab Lilmustawa Tsani ( kitab silsilah )

6

Ta’bir Syafahiy

4

At-Ta’bir lilimustawa Tsani ( kitab silsilah )

Ta’bir  Tahriri

2

At-Ta’bir lil Mustawa Tsani ( kitab silsilah )

 

Jumlah SKS

25

 

 

Jmlh Mata Kuliah

6

 

No

Mata Kuliah

SKS

Buku Wajib

1

Al Qur’an (Tafsir & Tilawah)

2

Duruus Minal Qur’an Al Karim lil Mustawa Tsalits (kitab silsilah)

2

Al Hadits

2

Al Hadits mustawa tsalits

(kitab Silsilah)

3

Fiqh

1

Al-Fiqih lil mustawa tsalis

(kitab silsilah)

4

At-Tarikh Al-Islamiy

1

Shuarun min At-Tarikh Al-islamiy lil Mustawa Rabi’ (min Awwali Al-Kitab hatta Wafat Ar-Rasul)

5

Al-Tsaqofah

1

At-Tsaqofah lil Mustawa Tsalits

(kitab silsilah)

6

Fahmul Maqru’

3

Al-Qiro’ah lil mustawa tsalits

(kitab silsilah)

7

Al-adab

3

Al-adab lil Mustawa Tsalist

(kitab silsilah)

8

Ta’bir Syafahi

3

At-Ta’bir lil Mustawa Tsalits

(kitab silsilah)

Ta’bir Tahriri

3

At-ta’bir lil Mustawa Tsalits

(kitab silsilah)

9

Al-Imla’

1

Al-Kitabah lil Mustawa Tsalits

(kitab silsilah)

10

Al-Qawaid

4

1. An-Nahwu lil Mustawa Tsalis

(kitab silsilah)

2. As-Shorf lil Mustawa Tsalis

(kitab silsilah)

11

Tauhid

1

At-Tauhid lil Mustawa Tsalis

(kitab silsilah)

 

Jumlah SKS

25

 

 

Jmlh Mata Kuliah

11

 

No.

Mata Kuliah

SKS

Buku Wajib

1

Al Qur’an  Al-Hadist

2

Durusum Minal Qur’an Al-Karim lil Mustawa Robi’

2

Al Hadits

2

Al Hadits lili Mustawa Robi’

( Kitab Silsilah )

3

Fiqih

1

Al-fiqih lil Mustawa Rabi’

4

At-tarikh al-Islamy

1

Shuar min At-Tarikh lil Mustawa Rabi’ (Min Khualafa Rosyidin hatta Al-Akhir )

5

At-Tsaqofah

1

At-Tsaqofah Islamiyah lil Mustawa Rabi’

6

Ushul fiqih

1

Usul Fiqih (Syekh Muhammad Shaleh Al Utsaimin )

7

Al – Balagoh

2

Al-Balagoh Wannaqdu lil mustawa robi’

8

Al-Adab

2

Al-Adab lil Mustawa Rabi’

9

Ta’bir Syafahiy

3

At-Tabir lil mustawa rabi’

(kitab silsilah)

Ta’bir Tahriri

3

At-Ta’bir lil mustawa rabi’

(kitab silsilah)

10

Imla’

1

Al-Kitabah lil mustawa rabi’

11

At-Tauhid

1

At-Tauhid lil mustawa rabi’ (kitab silsilah)

12

Fahmul Maqru’

2

Al-qiro’ah lil Mustawa Rabi’ (kitab silsilah )

13

Al-Qawaid

3

1. An-Nahwu lil mustawa Rabi’ ( Kitab Silsilah)

2. As-Shorf lil Mustawa Rabi’ ( Kitab Silsilah )

 

Jumlah SKS

25

 

 

Jmlh Mata Kuliah

13

 

Penerimaan Mahasiswa Baru

Semester Genap T.A 2021/2022

Jadwal:

  • – Gelombang 1
  • Pendaftaran : 18 April – 23 Mei 2022
  • Placement test : 24 Mei 2022
  • Daftar Ulang : 25 Mei – 31 Mei 2022
  •  
  • – Gelombang 2
  • Pendaftaran : 1 Juni – 3 Juli 2022
  • Placement test : 4 Juli 2022
  • Daftar Ulang : 5 Juli – 14 Juli 2022
  •  
  • – Gelombang 3
  • Pendaftaran : 15 Juli – 21 Agustus 2022
  • Placement test : 22 Agustus 2022
  • Daftar Ulang : 23 Agustus – 31 Agustus 2022
  •  
  • Dauroh Tajwidiyah
  • 01 September 2022
  •  
  • Kuliah Perdana
  • 05 September 2022

Persyaratan:

Tahapan:

 1. – Siapkan Scan Berkas Persyaratan Pendaftaran
 2. – Isi Formulir Pendaftaran & Upload Berkas Disini
 3. – Lakukan Pembayaran Biaya Pendaftaran
 4. – Kirim berkas pendaftaran ke Ma’had
 5. – Panita Akan menghubungi untuk langkah seleksi Tes Masuk Via Online
 6. – Tunggu & Lihat hasil pengumuman kelas
 7. – Daftar Ulang 
 8. – Ikuti Kegiatan Ta’aruf & Orientasi Ma’had
 9. Mulai Perkuliahan

Testimoni Alumni

Inilah pengalaman mereka yang belajar di Ma’had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang menjadi langkah awal mereka untuk melanjutkan Studi ke Negara-negara Arab dan Timur Tengah.

7 Kelebihan Program

Program Bahasa Arab & Studi Islam
Days
Hours
Minutes
Seconds

تعلموا العربية فإنها من دينكم

Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian.” (Iqtidha’ shiratal mustaqim 527-528 jilid I, tahqiq syaikh Nashir Abdul karim Al–‘Aql]

www.abuubaidah.com Developed By © Makraz Creative.
Assalamu'alaikum?Ada yang bisa Saya Bantu